Nyheter

2010 LYC Bearing Patent Number Record

2018-08-07
Stramt på verdens bærende grense-teknologi, fortsetter å bidra til produktstruktursjustering, bidrar til dannet industrialisering, bidrar til å forbedre bedriftsfordelene og bidrar til kultivert selvstendig immateriell eiendomsoppgradering av kjernekonkurranseevne som produktutvikling av fokus, økt på vind elektrisk girkasse og skjerm ramme, og høyhastighetstog og by lys rail, og presisjon maskin, og bil lager, retningsprodukter av utviklingsarbeid, gjennombrudd i produktdesign, og behandling og test, aspekter av nøkkelteknologi. I mellomtiden perfeksjonerer selskapet videre prosjektstyringssystemet, økning av patenteksamen, avhandling og tekniske standarder, insentiver.